divendres, 4 de desembre del 2015

EL CERTIFICAT D'EFICIENCIA ENERGETICA


Què és el Certificat d'Eficiència Energètica?

Segons el RD 235-2013, a partir de l'1 de juny del 2013, tots els immobles que es lloguin o venguin, han de disposar del Certificat d'Eficiència Energètica. Permet que els interessats puguin valorar si l’habitatge té les característiques energètiques adients, i conèixer la despesa energètica aproximada que representarà al cap de l’any.

Però, l’altre finalitat del Certificat d'Eficiència Energètica és el INFORME que l’acompanya. El informe aporta
 recomanacions sobre les millores que es poden fer per a obtenir un comportament energètic més eficient, així com augmentar el confort de l’habitatge i per tant reduïr la despesa energètica si es fa una bona aplicació de les mesures proposades.
+ Informació 

Per tant, és important que contacteu amb un tècnic de confiança que aconsellarà de les possibles solucions de millora i guiarà en la planificació de les actuacions.

Validesa del certificat

El Certificat d'Eficiència Energètica tindrà una validesa màxima de deu anys. No és necessari un nou certificat abans d'acabar aquest període, sempre que no hi hagi variacions en aspectes de l'edifici que puguin reduir-ne la qualificació.

El propietari podrà procedir voluntàriament a la seva actualització quan consideri que hi ha variacions en aspectes de l'edifici que puguin modificar aquest certificat.

Etiqueta d'eficiència energètica

És el distintiu que assenyala el nivell de qualificació d'eficiència energètica obtinguda per l'edifici o unitat de l'edifici.

Informació que subministra l'etiqueta d'eficiència energètica

La qualificació energètica és associat a una lletra de l'"A" a la "G". La "G" indica que l'habitatge consumeix excessiva energia per aconseguir dificultosament un nivell de confort.

A banda de l'estalvi energètic i econòmic que suposa, cada lletra superior implicarà també una major qualitat de vida amb la disminució del soroll i l'augment del confort i de la qualitat dels materials de l'habitatge o edifici.

Les Dades de consum d'Energia primària (KWh/m2.any) ens orienta de la quantitat d'energia que es necessita per mantenir els nivells estàndard de confort d'1 m2 per any a l’habitatge. Es comptabilitza l'energia que surt dels centres de producció. 

El transport de l'energia elèctrica produeix pèrdues molt importants. Ens arriba a l'habitatge un 40% de l'electricitat produïda. Per contra, l'altre energia utilitzada, el gas, es produeix durant el transport una reducció del 91%. Per tant si es vol calcular l'energia primària que consumeix un habitatge, hem de fer.

1 KWh (electricitat) consumit a l'habitatge x 2'5 = 2,5 KWh d'energia primària
1 KWh (gas) consumit a l'habitatge x 1'1 = 1'1 KWh d'energia primària


I per últim, les Dades d'Emisions de CO2 que està condicionat per la quantitat i quin tipus d'energia usem.

Segons la publicació de l'IDAE "Guía técnica de contabilización de consumos" diu que les emisions de CO2 de Gas Natural són 204 gr CO2/KWh i d'electricitat 649 gr CO2/KWh.


Conclusions

Es preferible usar Gas Natural, ja que contamina menys (1KWh de gas contamina el mateix que 3,18 KWk d'electricitat).Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada